vision-promise.png

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

ของเรา

ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ

เราปลดปล่อยความเป็นไปได้ของกาแฟและชาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ในทุก ๆ วันเราจึงมองหาวิธีที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่เสมอ เพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับโลกของกาแฟและชารอบ ๆ ตัวเรา

เราเชื่อในวิสัยทัศน์ที่ว่าเราให้รสชาดกาแฟและชาสำหรับทุก ๆแก้ว เป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานและรสนิยมส่วนตัว ที่ทุกคนควรมีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับกาแฟในแบบของพวกเขา

our-values.png

ค่านิยม

ของเรา

แรงบันดาลใจจากความเชื่อของเรา

เพราะเรื่องมหัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้จากกาแฟหรือชาหนึ่งแก้วที่ JDE ค่านิยมหลักของเรา คือแนวปฏิบัติและเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ อ่านเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของเราและสิ่งที่เรายืนหยัดในฐานะองค์กร

diversity-inclusion.png

A Diverse &

Inclusive Culture

พลังจากทุกมุมมองต่าง ๆ

ที่ JDE เราเชื่อว่ามันน่าอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นได้จากกาแฟหรือชาสักแก้ว นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าวัฒนธรรมที่หลากหลายและครอบคลุมทำให้เราสามารถให้บริการคนรักกาแฟและชาทุกคนได้อย่างดีที่สุด โดยสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดรับความแตกต่างในส่วนของวัฒนธรรมและบุคคล เราสามารถขยายธุรกิจและจุดประกายนวัตกรรมที่สร้างอนาคตที่ดีกว่า

เราต้องการให้ JDE เป็นองค์กรที่ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองและได้รับการชื่นชมจากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนใช้ชีวิตอย่างไรหรือเพลิดเพลินกับกาแฟหรือชาแบบไหน คุณสามารถเติมเต็มความทะเยอทะยานและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของเราได้

เราขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลในกาแฟและชา เน้นการดูแลผู้คนและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่จัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) ด้วยแนวทางนี้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำงานสามารถทำงานในระดับสูงสุดและสามารถตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ "

CSR girl.png

Corporate

Responsibility

WE MAKE AN EXTRA SHOT OF IMPACT

เราถูกขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลในกาแฟและชา, ความห่วงใยผู้คน และความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม เราพูดผ่านทางการกระทำของเราผ่านเสาหลักสามประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อพื้นที่เพาะปลูก, การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าลดการสร้างมลพิษ, ให้ความสำคัญกับผู้คน